สถานีวิทยุเสียงสามยอด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา..กว่าจะเป็น สสส.
โครงสร้างสถานี
เจ้าหน้าที่
ผังรายการ
เว็บบอร์ด
แจ้งผลการรับฟัง
แนะนำรายการแสดงความคิดเห็น
รายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
แนะนำผู้จัดรายการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
                                
 
 
 
 เจ้าหน้าที่อำนวยการ และธุรการ

พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด
ผู้อำนวยการสถานี
ผบก.ป.
พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี
รองผู้อำนวยการสถานี

เจ้าหน้าที่สถานี สสส กรุงเทพฯ

ชื่อ นางสาวปุณยวีร์ ดิษผล
ตำแหน่ง : นายสถานี สสส.กรุงเทพฯ
Email : samyod_bkk@csd.go.th
โทรศัพท์ : 085-560-0063
Line
ชื่อ นางบังอร มุ่งคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักการ สสส.กรุงเทพฯ
Email -
โทรศัพท์ 02-514-0030

เจ้าหน้าที่สถานี สสส เชียงใหม่

ชื่อ นายจาริต หอมมาก
ตำแหน่ง รักษาการ นายสถานี สสส.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-345-216
Email :  
Line
ชื่อ นางสาวพิมพา คณิตคณาธิการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สสส.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053 345-216
Email :  
Line
ชื่อ นายสมภพ ปลอดภัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักการ สสส.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-345-216
Email :  
Line

เจ้าหน้าที่สถานี สสส ภูเก็ต

 

เจ้าหน้าที่สถานี สสส อุดรธานี

ชื่อ นางสาวรัชนีย์ ไชยวาส
ตำแหน่ง รักษาการ นายสถานี สสส.อุดรธานี
โทรศัพท์ 042-242-809
Email :  
Line
ชื่อ นายสรายุทธ สารีบุตร
ตำแหน่ง ธุรการ สสส.อุดรธานี
โทรศัพท์ 042-242-809
Email :  
Line
ชื่อ นายบัณฑิตย์ บรรเจิด
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สสส.อุดรธานี
โทรศัพท์ 042-242-809
Email :  
Line
   

เจ้าหน้าที่ดูแลงาน อินเตอร์เน็ต ONLINE

ร.ต.ต.ศิริศักดิ์ มะลิสอน
ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ
Email : sirisak@csd.go.th
Line :
sabcsd
   
   
   
   
   
   
   
   
 

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 6.0 ขึ้นไป หน้าจอขนาด 1024x768  
สถานีวิทยุเสียงสามยอด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900