สถานีวิทยุเสียงสามยอด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา..กว่าจะเป็น สสส.
โครงสร้างสถานี
เจ้าหน้าที่
ผังรายการ
เว็บบอร์ด
แจ้งผลการรับฟัง
แนะนำรายการแสดงความคิดเห็น
รายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
แนะนำผู้จัดรายการ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ประวัติความเป็นมาและการดำเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"

        เมื่อปี พ.ศ. 2502 พล.ต.ต.สำราญ กรัดศิริ ผบก.ป. ขณะนั้นได้รับอนุมัติจาก พล.ต.อ.ไสว ไสวแสนยากร อ.ตร. จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น 2 สถานี คือ
     1. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" (สสส.) ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1160 กิโลเฮิรตช์ กำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ ออกอากาศที่อาคารที่ทำการกองปราบปราม สามยอด ปัจจุบันใช้ความถี่ 1179 กิโลเฮิรตช์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ออกอากาศในบริเวณที่ทำการกองกำกับการ 2 กองปราบปราม ซอยโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
    2. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงวรจักร" (สวจ.) ระบบเอ.เอ็ม. ความถี่ 770 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ออกอากาศที่อาคารที่ทำการกองปราบปราม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายสถานี สวจ. ไปทำการออกอากาศที่ ต. หมูม่น อ.เมือง จว.อุดรธานี โดยใช้ชื่อ "สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด อุดรธานี" ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 774 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
   การจัดตั้งสถานัวิทยุกระจายเสียง ทั้ง 2 สถานี พล.ต.ต.สำราญ กรัดศิริ ได้ใช้เงินทุนส่วนตัวดำเนินการเองทั้งสิ้น โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
    เมื่อ 14 มี.ค. 2521 พล.ต.ต.สำราญฯ ได้มีหนังสือถึง ผบก.ป.มอบเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" ให้เป็นสมบัติของกองปราบปราม
  ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2528ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2528 เมื่อ 10 ก.ค. 2528 ให้ ตร. โดยกองปราบปรามจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. อีก 3 สถานี คือ.
     1. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" ระบบ เอฟ.เอ็ม. จังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 105.75 เมกกะเฮิรตช์   
     2. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" ระบบ เอฟ.เอ็ม. จังหวัดอุดรธานี ความถี่ 105.75 เมกกะเฮิรตช ์
     3. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" ระบบ เอฟ.เอ็ม. จังหวัดภูเก็ต ความถี่ 95.0 เมกกะเฮิรตช์

>>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 6.0 ขึ้นไป หน้าจอขนาด 1024x768  
สถานีวิทยุเสียงสามยอด กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900